Ustroj društva drow vilenjaka

Vjera

Za početak, da bi shvatili i ušli u svijet u kojem žive drowovi treba spomenuti religiju. Cijelo društvo drowova se gradi na jednoj temeljnoj činjenici – vjeri u Lolth. Lolth je alfa i omega drowovskog života. Njene visoke svećenice vode plemenitaške Kuće i vladaju gradovima-državama. One su vođe, suci i krvnici u jednom – sve na veću slavu Lolth.

Lolthina dogma nalaže da su žene superiornije muškarcima, te da su drowovi superiorni svim drugim vrstama na Faerunu. Iz toga proizlazi drowovsko potpuno nepoštovanje života drugih vrsta i robovlasništvo koje gotovo uvijek prakticiraju. Pošto najviši status drže svećenice, a muškarci ne mogu biti Lolthini svećenici, najvišu klasu uvijek ekskluzivno čine žene.

Centralno Lolthinoj dogmi je i borba za status – svećenice se bore za viši status unutar hijerarhije crkve, sestre za viši status unutar linije nasljeđivanja vlasti u Kući, muškarci za status starijih sinova ili priležnika moćnih žena. Jedan od glavnih argumenta protivnika i kritičara Lolthine crkve je ovo huškanje njenih vjernika jedno na drugo, no Spider Queen uživa u borbi njenih podanika za status. Kaotična priroda božice se tako preslikava i na drowovsko društvo, koje je u stalnom stanju nemira i borbe za status – bilo to između Kuća za vlast u gradu ili sestara za nasljeđivanje majke.

Zadnja ali i najbitniji vid vjere drow vilenjaka je naklonost (favor) same Lolth. Naklonost božice znači uspjeh za pojedinu svećenicu ili njenu Kuću, dok indiferentnost ili gnjev božice znače skoru propast. Zbog toga svećenice ne prezaju ni od čega da bi prizvali njenu naklonost, u očajnim situacijama ni žrtvovanju vlastite djece ili braće na oltaru Spider Queen.

Kuće

Drowovski gradovi-države se sastoje od hijerarhije Kuća. Veći gradovi, poput na primjer Menzoberranzana imaju preko 200 Kuća koje se bore za status u gradu. T’lindeth za razliku od toga, ima tek 14 plemenitaških Kuća – vaša, najmlađa je petnaesta. Kućom vlada najstarija svećenica koju počasnu nazivaju Matron Mother, i ona je gotovo u pravilu visoka svećenica Lolth. Sav status drugih krvnih srodnika Matron Mother proizlazi iz njenog statusa i statusa njene Kuće. Sljedeći u nizu su oni po liniji nasljeđivanja, najviši status nakon Matron Mother ima njena najstarija kći, pa drugo pa dobi i tako dalje. Žena najnižeg statusa je gotovo u pravilu višeg statusa od muškarca najvećeg mogućeg statusa.

Status muškaraca isto proizlazi iz njihove majke, te u manju ruku iz statusa njegovih sestara i njegove sposobnosti. Najviši status među muškarcima najčešće ima njen najstariji sin, dok sva njegova braća imaju uto niži status što su mlađa. Visoki status muškarca može proizaći i iz priležništva – moguće je da prvi priležnik same Matron Mother ima viši status od njena najstarijeg sina. Djeca kćeri Matron Mother imaju jednak status kao njihova majka (ako je ona prvi kći puno viši nego ako je npr. treća). Naravno, to isto ovisi o spolu.

Dakle, najviši status u gradu ima Matron Mother Prve Kuće. Odmah iza nje je Matron Mother Druge Kuće i tako dalje. Pitanje koje se postavlja – da li je višeg statusa Matron Mother petnaeste Kuće ili prva kćer Matron Mother Prve Kuće? Na to je teško dati odgovor ali jasno je koga bi preferirala Matron Mother Prve Kuće pa je s te strane i sam odgovor jasan.

Borba za status između Kuća nikada ne poprima stanje otvorenog rata. Ona se svodi na suptilne makinacije robama, robovima, posjedima, ženidbama sinova i kćer, kompleksnim sustavima usluga i protuusluga, Lolthinom naklonošću, ubojstvima i tihom zabadanju noževa u leđa. Kada sukob eskalira do te razine da jedna Kuća napada drugu, potrebno je da se istrijebe svi plemenitaše jedne od Kuća. Ako preživi tek jedan, pa čak i najmlađi sin, uništene Kuće i njegova ‘žalba’ dosegne vijeće preostalih Kuća, sve ostale Kuće se ujedinjenju i uništavaju agresora. Ako niti jedan član uže obitelji ne preživi ovaj skriveni rat da uloži žalbu, sve ostale Kuće se doslovno prave da uništena Kuća nikada nije ni postojala. Logika je ta – ako se ne mogu obraniti da bar jedan od njih preživi, onda niti ne zaslužuju status Kuće niti osvetu. Lolth je bila jasna time što je dopustila njihovo uništenje.

Ustroj društva drow vilenjaka

T'lindhet Ascended bakho