Kult Vhaeruna

Kultom Vhaeruna u Dambrathu vlada centralno Vijeće sjena koje se sastoji od:

  • Lurkas Ssri’vath (PC)
  • Nill’ree Ssri’vath (PC)
  • Auril tar’Fey-Nasadra (PC)
  • Sabrar Sethomiir (NPC)
  • Jyslin tar’Zakyril (NPC)
  • Tsabadan’Jaan Bistryin

Sjedište kulta je u prvom hramu Vhaeruna na sjevernim obroncima Gnollwatch planina, koji je vijeće uredilo i podiglo nakon što je ponovno otkriven. Osim toga, Vijeće sjena potajno u potpunosti upravlja Talan Trading Company, trgovačkom gildom koja ima sjedište u Prastuilu.

Prvi hram

Prvi hram Vhaeruna se nalazi na sjevernim obroncima Gnollwatc planina. Nakon što je ponovno naseljen, hram su proširili do sadašnjeg izgleda kako bi se u njega smjestio rastući kult Vhaeruna. Osim svećenstva i akolita hrama, u njemu je smješteno hramska straža, sluge i ostali ratnici Vhaeruna. Hram je pod moćnim zaštitama drowovskog boga i njegovog svećenstva – čuvaju ga žive sjene, moćni magični golemi i razne druge zaštite. Osim toga, na površinskom ulazu se nalazi takozvano demonsko drvo – davno zarasli i prokleti ent koji raspolaže raznim moćima i opakom naravi.

Photobucket Photobucket
Tlocrt proširenog hrama uz legendu

Kult Vhaeruna

T'lindhet Ascended bakho