Ghauraen Do`lyl - R.I.T.

the late Horse master of House Tar`hlaarval

Description:
Bio:

Još kao mladi Drow ratnik, Ghauraen je služio kao Hazara u tumenima što ih je oko sebe okupila uzurpatorica Illaryin, za vrijeme 40todnevnog Rata bez krune. Nakon devastirajućeg poraza Illaryn na Kardashi poljima pred zidinama Cathyra, njeni tumeni su se rasuli ili prebjegli pobjedonosnoj Ausitil, koja za izdajice nije imala milosti. Neke spretnije plemenite obitelji i njihove tar`Ilhares koje su učinile lošu odluku podržavši Illaryn, ubrzo su pokušale sprati ljagu sa svojih imena upirući prste u mlade sokolice i njihova jata.

Ghaureanova vještine konjičkog ratnika i vođe nisu ga spasile pred pogromima nevjernih časnika koji su uslijedili. Kao priležniku Holuchordu Tar´Banden; Vriska vjetra; Baivare jednog od Illarynih minghana , koja je stradala u boju, znao je da je njegovo smaknuće samo pitanje vremena. Iskoristio je raspoložive kontakte da pobjegne pred Cathyrskom odmazdom. Proveo je godinama lutajući stepom i obroncima Gnollwatcha, živeći od lova i povremene pljačke.

1262DR Ghauraen se priselio kao pomoćnik na posjedu Barr`ith, kuće Tar`hlaarval pod jugoistočnim obroncima Gnollwatcha. Obranom Barr`itha za vremena Smafthove zime 1265DR, najezde gnollova u kojoj je poginula stara matrona kuće, Ned`wae Tar`hlaarval svojom je srčanom i mudrom obranom posjeda, Ghauraen je ne samo zaradio poštovanje posjednice Barr`itha- Adrastil Tar`hlaarval, već je i zadobio pažnju Din`atara, novog glavnog priležnika najizglednije predententice za poglavarku kuće, Maynolu.

Nakon krvave sukcesije, u kojoj je i Ghauraen igrao važnu ulogu, tar`Ilhares Maynolu Tar`Hlaarval, imenovala je Ghauraena novim Majstorom Konja kuće Tar`Hlaarval. Din`atar i Ghauraen sada zajedničkim snagama rade na ponovnom usponu oronule loze, s
pogledima punim strpljive mržnje, koji su usmjereni prema kraljevskim kupolama.

Poginuo u ekspediciji povrata Prvog Hrama. 1283 DR

Ghauraen Do`lyl - R.I.T.

T'lindhet Ascended Shadowself