Gode Viir

O pokretu

Pokret koji se polagano širi među višim stratama Dambrathskog društva okuplja desetke mladih sinova plemenitaških obitelji u njihovome snu o uskrsnuću drevnog Ilythiira. Klice ove, za trenutni Dambrathski režim, opasne ideje donio je 1280DR iz podzemlja drow vilenjak Nill`ree. Pokret se prvi put formalno sastao 1281DR, kao udruženje drow i crinti trgovaca Cathyra pod vodstvom drow vilenjaka Nill`reea i Din` atara. Pokretom upravlja vijeće 12 koje se sastaje jednom godišnje, na obljetnicu stare Savrasnarre (~Highsummer), aktivnosti mu se trenutno svode od praktičnog širenja ideje među plemstvom Dambratha do koordiniranih trgovinskih akcija. Većina „Do Irryina“, kako sami sebe nazivaju, u Vhaerunovoj je sljedbi te na novčani ili praktičan način pomaže Kultu, kojeg vide kao oruđe koje će donijeti promjenu. Smrću Din`atara 1283DR, vakum u vodstvu ubrzo je popunio Dupree Luenath, koji je iste godine primio titulu Ul`saruka, vojskovođe. Pokret broji preko trideset Do`Irryna i stotine simpatizera rasutih od Hazutha do Heratha.

Vijeće dvanaestorice

Nill`ree Ssri`Vath Zaru`arralloth

Dupree dhalaruk Baltana Luenath

Alkadrin Tar`adal iz Maarlitha

Caldaer Nadar i Ryzlyr Vaener iz Luenatha

Dor`olil Atreas i Sztar Olor iz Prastuila

Taemeth Visnofer iz Crimara

Vendonil Tar`Hlaarval(privremeno suspendiran) i Belaxle Talan iz Cathyra

Parnth Solyerest i Olodryn Tar`Nasta iz Cathyra

Gode Viir

T'lindhet Ascended Shadowself