T'lindhet Ascended

Domjenak kod prvog arhonta

Domjenak kod prvog arhonta bio je događaj tjedna na kraljevskom dvoru, pa time i u samom glavnom gradu. Svatko tko je bio nešto (ili je smatrao da je nešto) u cathyrskom visokom društvu osigurao si je pozivnicu a kada se uzme u obzir sav ponos i arogancija koju je lokalno plemstvo smatralo vlastitim zaštitnim znakom, bilo je mnogo uzvanika. Dvoranu za domjenke prvog arhonta, ono što bi se u dambrathskim arhitektonskim krugovima nazvalo ‘unutarnji vrt’, dvorske su sluge pripremale već danima. Stolovi i stolice od mithari drveta, svježe cvijeće sa padina Gnollwatch planine koje se dopremalo u kočijama samo par sati prije, sagovi od koža divljih životinja iz šume Amtara i nekih egzotičnih životinja sa dalekog sjevera Faeruna, stotine komada kristalnih čaša i tanjura, raskošni niski stolovi na kojima će se služiti sto i jedno jelo iz kraljevskih kuhinja te jastuci za ležanje koji su bili prostrti uz njih, srebrni svijećnjaci dugih vratova na kojima će gorjeti estagundske mirisne svijeće, plutajuće kugle magičnog svijetla koje su se poput balona u grozdovima smjestile pod stropom od zeleno-plavo obojenog stakla, izrezbarena mramorna vjedra u liku delfina za pranje ruku, drvene i kamene skulpture koje su izvučene iz zamračenih hodnika dvora da bi zasjale tek te jedne večeri – na tisuće detalja za koje su se pobrinuli domaćini kraljevskog kućanstva i na desetine sluga koji su radili pod njima.

Gosti su počeli stizati nešto prije ponoći, kako je i priličilo Crintijima. Honglathske dame su bile najbrojnije, zatim zapovjednice kraljevske vojske, grofice iz okolice Cathyra, službenice u arhonatima, na desetine svećenica različitog ranga, sestre, sestrične, dalje i bliže rođakinje članova vanjskog divana – sve su one bile obučene u svoje najskuplje toalete, pokazivale najbolji obiteljski nakit i šminku te u većini slučajeva krune svojih posjeda – svoje muškarce. U pravom dambrathskom stilu, gdje je dogma Loviatar prodirala u svaku poru društva, i ovi sinovi i priležnici nekih od najmoćnijih žena u zemlji su bili tek jedan od mnogih dodataka i znakova moći njihovih femninih polovica.

Tako su se, u svom tom sjaju i bogatstvu, pojavili i Phaer’tran i Vorn – kao dodaci jednoj od uglednih gospodarica Dambratha. Ovo je bilo njihovo prvo pojavljivanje na dvoru, i kao što se uvijek događalo sa pojavom novih drowovskih lica na cathyrskom dvoru, pobudili su mnogo skrivenih pogleda i šaputanja među starosjediocima. Obučeni u novo kupljena odjela kroja koji je bio zadnji krik mode (ili im je tako bar rekao preskup krojač na aveniji Mristar) dva drow vilenjaka su bili počasna pratnja ostarjele dame za koju se kasnije doznalo da je matrona prastuilskog ogranka obitelji Visnofer, i među ostalim, honglath velikog ugleda.

Prvo što su Vorn i Phaer mogli primijetiti na domjenku, kao što bi i svaki drugi dobro odgojeni paranoidni izdanak neke od plemenitih Kuća T’lindheta, jest da je na domjenku zaista bilo mnogo drow vilenjaka – samo što ih je većina nosila livreju tar’Kiisa. Zaista, kraljevska straža je u svojim redovima imala mnogo Tamnih, a pošto se očekivala Kraljevska Prisutnost na ovom događanju, njihova smrknuta lica su ukrašavala svaki ulaz i mnoge kutke vrta prvog arhonta. Zaogrnuti tamno plavim plaštevima sa srebrnim vezom stiliziranog biča, oči su im živo pratile svaki pomak i svakog uzvanika – jedino je tar’Kiisu bilo dopušteno nošenje oružja na prostorima palače i to su spremno pokazivali. Ova zabrana, naravno, nije uključivala bičeve.

Dva najavljivača pokraj širom otvorenih glavnih vrata su udarili o svoje mjedene gongove i uglas predstavili najnovije pridošlice okupljenim dvorjanima. “Štovana gospodarica honglath Chourm Visnofer dalharil Arrika Visnofer od prastuilskog ogranka obitelji Visnofer, Prvih Kćeri Dambratha sa pratiteljima gosparom Phaer’tranom Ouss’t’tarom i gosparom Vornom Varraghom te dathom prastuilskog garizona kraljevske vojske Ibarom Visnoferom dalharuk Allee Visnofer dalharil Chourm Visnofer od prastuilskog ogranka obitelji Visnofer.” Najavljivači su izgovorili svoju litaniju imena i titula u jednom dahu i potpuno uglas, samo pogledavši krajičkom oka pridošlice koji su tek zakoračili u dvoranu.

Chourm se na to nagnula ka Phaeru i prišapnula sa podsmijehom u svom hrapavom glasu: “Morat ćemo poraditi na vašoj listi titula, gosparu.” Ne čekajući odgovor, stavila je jednu ruku na Vornovo rame a drugu na pozlaćenu dršku biča zataknutom za pojas svoje haljine i krenula u vrt prvog arhonta korakom kraljice.

Vorn i Phaer s prvih sat vremena domjenka iskoristili da upoznaju ‘štovanu gospodaricu honglath Sazacra’, koja je bila sudac četvrti u kojoj se nalazila njihova radnja a stigla je tek par minuta nakon njih. Žena je bila tek nešto mlađa od Chourm, sa blijedom kožom koja je bila tako česta među Kćerima Prvih. Vornovo pronicavo oko je odmah prepoznalo ogrlicu od akvamarina i tamnog obsidiana koje je krasilo poprsje prve od Sazacra – poklon koji su joj poslali samo par dana prije uz prilično dugo pismo. Ona je, s druge strane, bila žena sa izrazito puno pitanja. Od kuda ste, kako i kada ste došli u Cathyr, gdje je izučio zanat, da li je pod protekcijom neke svećenice ili druge veledostojnice Dambratha; mnoga pitanja koja su u tih sat vremena bila zakrabuljena u suptilnosti i pristojnosti ali katkad i postavljena gotovo bolno direktno. Tijekom njihova razgovora je u središtu vrta započeo ples bola kako se plesao na dvoru – bosi uzvanici su plesali u parovima na užarenom ugljenu i grumenima plemenitih metala te je pobjednik bio onaj koji se najduže uspio zadržati na posebno pripremljenom podiju. Mladići na dvoru često su završavali sa opekotinama koje su zahtijevale pažnju njihovih sestara svećenica a one su zauzvrat više nego uživale u zadirkivanju svojih budalastih pacijenata spaljenih tabana.

Druženje sa honglathom Sazacra je završilo kada se pojavio prvi arhont. Najavljivači su udarili u gong no ovaj put je svih stotinjak okupljenih gostiju utihnulo kada su najavljivači započeli listu njenih titula: “Veleštovana gospodarica grofica Rhivaun tar’Lindhet Hazm’cri dalharil Slolylererst T’lindhet-Baeryn dalharil Ilymyl T’lindhet-Baeryn od Prve Kuće T’lindheta, Osnivačica Prve loze tar’Lindhet Hazm’cri, Kraljevska Rođakinja, Prvi Arhont kraljevskog arhonata, Glas Krune, svećenica Lloth i grofica posjeda Kaardashi pokraj Cathyra.” Najavljivači su dugu listu titula zaključili još jednim udarcem gonga i dubokim naklonom, koji su slijedili svi uzvanici muškog spola osim članova tar’Kiisa.

Rhiavun je na trenutak mogla zavarati i natjerati promatrača, posebice ako je on drow vilenjak, da se pred njim nalazi jedna od svećenica Tamnih. Duge raspuštene sniježnobijele kose, srebrnih očiju i tamne kože; obučena u crno-plavu haljinu koja joj je otkrivala ramena i prsa sa srebrnom ogrlicom u liku pauka koji kao da joj je grizao grkljan (tako čest motiv u sjećanjima Vornovih dana naukovanja u T’lindhetu), izgledala je kao svećenica Lloth. Na dvoru dambrathske kraljice. I to ne kao tek neka od dvorjanki, nego moguće jedna od najutjecajnijih osoba u kraljevstvu.

Visoke pete njenih čizama su odzavanjale kako je hodala kroz utihnulu salu, dok su sve oči pratile njen sljedeći korak. Ne gledajući nikoga posebno, rekla je: “Žao mi je što moram donositi loše vijesti mojim uzvišenim gošćama…” Stotinjak ljudi je u tom trenutku zadržalo dah u iščekivanju, dok je prvi arhont uhvatio čašu sa pladnja najbližeg sluge, otpio dugi gutljaj pa tek onda nastavio: “…ali moja rođakinja, Kraljica, se neće večeras pojaviti u našem društvu.” S tim riječima, kao da je otpustila napetost ali i pažnju uzvanika, te se polako domjenak nastavio svojim tokom. Vorn i Phaer su se do kraja domjenka držali podalje od velike skupine svećenica i dvorjanki koje su se skupile oko njihove domaćice – ipak je ona, ako je vjerovati prepotentnim titulama koje su najavljivači naveli, bila svećenica Jedine Božice drow vilenjaka. Pred jutro, kada su pratili vidno izmorenu Chourm Visnofer prema konjušnicama u kraljevskom vrtu su saznali da će Ibar nakon ove večeri biti premješten da služi kao datha u trećem zuutu 2. cathyrskog minghana.

Comments

bakho

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.